Lupaus taivaasta

21.5.2020

   Hyvää Jeesuksen Taivaaseenastumisen päivää!

   Pääsiäisen jälkeen Jeesus ilmestyi useasti opetuslapsilleen 40 päivän ajan. Tämä ei ole sattumaa, vaan Jeesuksen toiminta on vertauskuva Mooseksen toiminnasta, kun hän vietti vuorella Jumalan luona 40 päivää. Tänä aikana Mooses kirjoitti kivitauluihin Jumalan antamat 10 käskyä. ( 2.Moos. 24:18, 34:28).

   Mooses siis antoi ohjeita ”vanhan” Israelin elämään, Jeesus antaa ohjeita ”uuden” Israelin elämään. Yhtymäkohta Vanhaan Testamenttiin on selvä.

  "Edellisen kertomukseni, arvoisa Teofilos, kirjoitin kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa aina siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sen jälkeen kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä valitsemilleen apostoleille. Heille hän myös kärsimisensä jälkeen monin kiistattomin todistein osoitti elävänsä, näyttäytyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen: `Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengesssä pian näiden päivien jälkeen.`Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta:`Herra, tänä aikanako sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan?` Hän sanoi heille:`Ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka`. Kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he hänen etääntyessään yhä katselivat taivaalle, heidän luonaan seisoi yhtäkkiä kaksi miestä yllään valkoiset vaatteet. Nämä sanoivat:`´Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän`." (Apt.1-11)

   Jeesuksen maanpäällisen toiminnan aikana opetuslapset kyselivät jatkuvasti Jumalan valtakunnasta. Milloin se tulisi? Mikä olisi heidän tehtävänsä siinä? Perinteisen käsityksen mukaan Messiaan oletettiin olevan maallinen voittaja.

   Jeesus toi maan päälle Jumalan valtakunnan. Kun hän palasi taivaaseen, Jumalan valtakunta jäi kaikkien uskovien sisimpään Pyhän Hengen läsnäolon kautta. Jumalan valtakunta ei kuitenkaan toteudu koko täyteydessään ennen kuin Jeesus palaa takaisin ja tuomitsee kaikki kansat ja poistaa pahuuden maailmasta. Siihen asti meidän tehtävänämme on levittää Jumalan valtakuntaa ympäri maailmaa. Apostolien tekoihin on kirjoitettu, miten tämä työ alkoi. Me saamme jatkaa tehtävää, jonka alkuseurakunta aloitti.

   Opetuslasten täytyi saada nähdä, miten hänet otettiin taivaaseen, koska silloin he tiesivät varmuudella, että hän oli Jumala ja hänen kotinsa oli taivaassa. Valkoisiin pukeutuneet miehet olivat enkeleitä, jotka kertoivat opetuslapsille, että Jeesus tulisi eräänä päivänä takaisin samalla tavalla kuin oli lähtenyt – ruumiillisesti ja näkyvällä tavalla.

   Historian kulku ei ole sattumanvaraista tai jaksottaista, se on hyvä muistaa myös tässä nykyisessä korona tilanteessa, vaan se kulkee kohti tarkkaa päämäärää: Jeesuksen Kristuksen paluuta. Silloin hän saapuu tuomitsemaan ja hallitsemaan maailmaa. Meidän tulisi valmistautua hänen äkilliseen takaisintuloonsa.

   Kun Roomaan valittiin uusi keisari, mikä oli melko yleistä ( kerrankin, kolmesti samana vuonna ), viestinviejät veivät viestin pohjoisessa Britanniaan asti ja etelässä egyptiin saakka. Ensimmäisellä vuosisadalla oli tyypillistä palvoa keisaria Jumalana, koska he itse asettivat itsensä tähän asemaan. Siihen aikaan oli liikkeellä tunnettuja kertomuksia siitä, kuinka edesmenneen keisarin sielu oli noussut taivaaseen ja hän oli muuttunut jumalaksi. Rooman keskustassa sijaitseva Tituksen riemukaari on osoitus tästä. Se on rakennettu vuonna 82 Jerusalemin hävityksen kunniaksi. Vespasianusta, joka toimi sodassa merkittävässä roolissa, ja josta tuli myöhemmin keisari, palvottiin jumalana. Siksi hänen poikansa tunnettiin ”Jumalan poikana”. Kaaressa lukee: ”Rooman Senaatti ja kansa, jumalalliselle Titukselle jumalallisen Vespasianuksen pojalle”.

   Jeesuksen taivaaseenastuminen on siis suora haaste Rooman valtakunnan johtajalle. Se mitä opetuslapset kysyvät, on jo tapahtunut Jeesuksen elämässä. Israel on jo saanut kuninkaansa ja pian tämä tarkoittaa sitä että Jeesus on koko maailman kuningas. Juuri siksi opetuslapset ”tulevat toimimaan minun todistajina.” Ja koska uusi kuningas on astunut valtaan, asia täytyy viestittää kaikkialle. Tästä näkökulmasta katsoen monet Uuden Testamentin jakeet jotka nojaavat vahvasti Psalmin 110 jakeeseen 1 :

   Daavidin psalmi. Herra sanoi minun Herralleni: ”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.” Muuttuvat hyvin ymmärrettäviksi:

   Jeesus itse selitti tämän psalmin kertovan, että Messias on suurempi kuin Daavid, joka oli Israelin mahtavin kuningas. Pietari taas käytti tätä psalmia osoittaakseen, että Jeesus, Messias, istuu Jumalan oikealla puolella ja hallitsee kaikkea Herrana. 

   Koska hänet siis on korotettu Jumalan oikealle puolelle ja hän on saanut Isältä lupauksen Pyhästä Hengestä, hän on vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette… Jumala on tehnyt hänet Herraksi ja Kristukseksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. (Apt.2:33,36)

   Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava, Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus on Herra. (Fil.2:9-11)

   Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on istuutunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. (Hebr.1:3)

   Kristus on ollut aina olemassa yhdessä Jumalan kanssa. Kristus on Jumalan vertainen, koska hän on Jumala. Vaikka Kristus on Jumala, hän tuli ihmiseksi täyttääkseen Jumalan pelastussuunnitelman. Kristuksella ei ainoastaan ollut ihmisen ulkomuotoa, vaan hän tuli todelliseksi ihmiseksi ja otti syntimme kannettavaksi omassa ruumiissaan ristille. Hän jätti jumalallisen asemansa ja etuoikeutensa vapaaehtoisesti, rakkaudesta isäänsä.

   Hän kuoli ristillä syntiemme tähden, ettei meidän tarvitsisi kohdata iankaikkista kuolemaa. Jumala ylisti Poikaansa tämän kuuliaisuuden tähden. Hän on korottanut Kristuksen tämän alkuperäiselle paikalle oikealle puolelleen, mistä Kristus hallitsee valtakuntaansa ikuisesti Herranamme ja tuomarinamme. Saamme ylistää häntä ja antaa itsemme kokonaan hänen käyttöönsä.

   Taivaaseenastuminen siis tarkoittaa Jeesuksen asettamista koko maailman Herraksi, jonka edessä kaikki tulevat kerran polvistumaan. Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

   Katsotaanpa hieman vielä Danielin kirjan seitsemättä lukua. (Dan.7:9,13-14)

   "Minun tätä katsellessani asetettiin istuimet paikoilleen, ja Ikiaikainen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Minä näin yöllisessä näyssä kuinka taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen. Hän saapui Ikiaikaisen luo, ja hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen. Hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, jolla ei ole loppua, eikä hänen valtakuntansa häviä."

   Apostolien tekojen ydin on kertoa siitä miten Jeesus aikoo jatkaa työtään maailman hyväksi. Luukkaan teos haastaa meitä lukijoita, koska se pyytää meitä osallistumaan tämän kertomuksen jatkamiseen omalta osaltamme! Jumalan valtakunnan tarkoitus on saavuttaa koko maailma ja me saamme toimia viestinviejinä.

  Sen jälkeen kun Kristus oli otettu ylös taivaaseen, opetuslapset palasivat välittömästi Jerusalemiin ja kokoontuivat rukoilemaan. Jeesus oli sanonut, että heidät kastettaisiin lähipäivinä Pyhällä Hengellä, joten he odottivat ja rukoilivat.

   Nyt siis jäämme odottamaan jatkoa tälle kirjoitukselle joka seuraa (jos Herra suo), noiden mainittujen lähipäivien aikana.

Sami Holappa